• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de brieli67

sur La méthode Assimil de poche en espéranto


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

brieli67 23 juin 2009 13:32

hep les confrères

Ca vous arrive de répondre ?


Par brieli67
(xxx.xxx.xxx.191) 19 juin 00:24

SUPER !

y sont nombreux les Génies dans votre club d’ ESPERANTO ?

LES SOURCIERS DE SOULTZ

  44-a regiona stagho okazis en Buhl, apud Guebwiller, la 11 kaj 12-ajn de oktobro 1997. Partoprenis malpli ol 50 staghanoj. Funkciis : kurso A1 (gvidis s-ro Ludwig per M10), B (pratikantoj, gvidis R. Triolle), C ( tradukoj, gvidis R. Cuenot), kaj seminario D ( gvidis E. Wermelinger). La kurso A1 ne povis funkcii pro manko da lernantoj.-

Eroj kaj ehhoj el nia aùtuna semajnfino en Buhl…laù A. Hubert. Chu progreso toksas nin ? Seminario gvidita de s-ro Eugène Wermelinger titolita « Nova lumo por pli sana vivo ». La preleganto atentigis la aùskultantaron pri daùre kreskanta malkvalito de nutrajoj liveritaj de industrinivela produktado kaj kemihelpa agrikulturado. Certe sankontroloj streche analizas la kemian enhavon de chiu konsumcela produkto. Sed naturajn vitaminojn, oni anstataùas per aldonaj ; povran guston de nutrajho, oni kompensas per aromoj. Laboratoriaj procedoj vidigas strangan diferencon inter natura kaj grandskale produktita nutrajho. Unua procedo : sensitiva kristaligho de ne–rafinita sukero prezentas regulan arboforman figuron, blanka sukero kontraùe montras kaosan, nigran bildon. Dua procedo : la « kirliana » fotografio vidigas elsendon de lumeroj fare de vivantaj vegetaloj, aù fingroj, sango, ktp…, interna lumo radias eksteren. Tiele bela lumkampo chirkaùas « vivantan » tritikon kaj mallargha nimbo kemie produktitan. Nunaj specioj de tritiko entenas malpli da lum-energio kaj rapide perdas sian gherm-kapablon. Tiun fotono-radiadon de chiu vivantajho shuldas kosma energio, chefe suna. Pro sana kreskado, plantoj pli amplekse staplas tiun vivigan energion kaj liveras ghin al bestoj kaj homoj. Ju pli « lum-enhava », des pli valora la manghajho. Manko de tia energio malsanigas la korpon. Ankaù malbona traktado deprenas kvaliton de produktoj. Mikro-ondaj fornoj enigas malordon en la fizika regno de la cheloj : ili liveras manghajhon ne- agordigeblan al sana vivo. Plue tiu foton-elsendo iel klarigas la sanigan efikon de homeopatiaj rimedoj (laù eksperimentaj laboroj de Pr. Orszagh). La memora kapableco de akvo funkcias kvankam ne kontentigante la oficialan, materian koncepton de scienc-fakuloj. Konklude, Eugène Wermelinger difinas chiun vivantajhon kiel organizitan sistemon kiu radias emisie kaj … riceve. Tiu radiado interligas chiujn vivantojn kaj substrekas la kosman interdependon. Ech plej taùga surogato ne kapablas anstataùi natur-produktan nutrajhon kiu sola kunligas bonguston kaj energiplenon

Fondateur en 1990 du Centre International de Recherche et de Documentation sur l’Aliment Vivant (CIRDAV) à Strasbourg.

qui nous a pondu sur Agoravox la célèbre phrase

La cristallisation sensible d’un lait micro-ondé donne l’image d’un lait putréfié.

in http://www.agoravox.fr/actualites/s...

Confrère KROKODILO

Expliquez nous cette « cristallisation sensible » EW n’a pas pu.

 


Voir ce commentaire dans son contexte

Palmarès